Inicio | Informi WWF | Triar frigorífic | Triar aire condicionat

Aire condicionat: guia de compra

Aparells split fixos i multi split

Tenen com a mínim dos elements, una unitat externa, on està el compressor, i una o diverses internes amb l'evaporador, el ventilador i el quadre de comandaments. Avantatges: àmplia potència frigorífica; són silenciosos; bon rendiment energètic; i, els models que disposen de bomba de calor, serveixen per escalfar. Inconvenients: ha d'installarho un professional; no garanteixen que es renovi l'aire.

Aparells split mòbils

Tenen una unitat externa i una altra interna enllaçades per un tub pel qual circula el líquid refrigerant, el corrent elèctric i pel qual s'evacua l'aigua de condensació. Avantatges: es poden desplaçar; no és necessari que els instal·li un professional. Inconvenients: la seva potència frigorífica és limitada; resulten sorollosos; el rendiment energètic és inferior que en els aparells fixos; són pesats.

Aparells monobloque mòbils

Consten d'una única unitat interna. Funcionen eliminant la calor i expulsant l'aire calent cap a l'exterior amb l'ajuda d'un tub articulat. Avantatges: es poden desplaçar; qualsevol pot instal·lar-los; permeten la renovació de l'aire de l'habitació. Inconvenients: poca potència frigorífica; consumeixen molt per a l'eficàcia que tenen; resulten sorollosos; encara que són mòbils es manegen amb dificultat.

Quina potència necessites

Quanta més superfície vulguis condicionar (quantes més habitacions) més potència necessitaràs o, si es tracta d'un split fix, més unitats externes. La mitjana de despesa és d'unes 100 frigorías per metre quadrat i hora. De manera general, es necessiten 3.000 frigorías/hora per a una habitació de 30 m2. Ara que, un habitatge orientat al sud necessita més potència. I també un immoble que que les seves sembles, finestres, sòls o sostres estiguin mal aïllats. També influeix el nombre de persones que convisquin a casa, juntament amb la major o menys presència de llums i aparells elèctrics, doncs poden generar calor. Amb la nostra aplicació podràs calcular quin és la potència en la instal·lació d'aire condicionat adequada per a tu, en funció de les teves necessitats i les característiques del teu habitatge.

Prepara el moneder

Per estalviar en el moment de la compra, tracta de fer-la amb suficient antelació i, sobretot, compara preus, tant el del producte com el d'instal·lació. Tingues en compte també que el preu de compra no és l'única cosa que et costarà de l'aire condicionat: al cap de l'any, el consum d'electricitat pot suposar un bon bec. Per això el nostre consell és que triïs un aparell de classe energètica A+++, que és l'índex millor possible, segons el nou sistema de classificació energètica per a aquests aparells. Un model de classe inferior, si bé et costarà més barat, resultarà més car a la llarga per la major despesa elèctrica. El cost anual de l'energia ve determinat tant pel consum de l'aparell, com per la zona climàtica on vives i les característiques del teu habitatge: dimensions, orientació de les habitacions, grau d'aïllament... Perquè et facis una idea, el cost anual en una casa ben aïllada situada en una zona on els hiverns no siguin molt freds pot rondar els 80 euros; uns 50 euros si es tracta d'un aparell inverter.

Llista de marques